Projekt CAMELOT

Wielodziedzinowe środowisko dowodzenia i kontroli oraz technologie obserwacji na żywo – C2 Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies (CAMELOT).

Projekt dotyczy tematu „Bezpieczeństwo granic: systemy autonomiczne i systemy sterowania”, w zakresie podtematu 2: „Udoskonalone systemy dowodzenia i kontroli w zakresie ochrony granic w środowisku 3D” i ma na celu opracowanie oraz demonstrację prototypów różnych zaawansowanych modułów serwisowych dowodzenia i kontroli, dla wielu obszarów zastosowania różnorakich platform bezzałogowych (lądowych, powietrznych i wodnych) oraz systemów sensorycznych. Moduły te zostaną przetestowane i zademonstrowane użytkownikom końcowym na poziomie dojrzałości TRL6 w większości wybranych technologii dla nadzoru granicznego.

Okres realizacji: 01.05.2017–30.04.2021

Budżet przyznany dla PIAP: 311 625,00 EUR

Numer umowy: 740736, projekt badawczy realizowany w ramach programu Horyzont 2020

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: TEKEVER ASDS, Portugalia

Partnerzy:

 • BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LIMITED, Wielka Brytania
 • THALES SA, Francja
 • VIASAT ANTENNA SYSTEMS SA, Szwajcaria
 • DCNS SA, Frnacja
 • SOCIETE D’INGENIERIE DE RECHERCHESET D’ETUDES EN HYDRODYNAMIQUE NAVALE, Francja
 • PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Polska
 • THALES SYSTEMES AEROPORTES SAS, Francja
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, Portugalia
 • EXODUS ANONYMOS ETAIREIA PLIROFORIKIS, Grecja
 • NATO SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANISATION, Belgia
 • FUNDACAO DA FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA FP, Portugalia
 • CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Irlandia
 • DEPARTMENT OF DEFENCE, Irlandia
 • MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL, Portugalia
 • MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA, Portugalia
 • KENTRO MELETON ASFALEIAS, Grecja
 • INSTITUT PO OTBRANA, Bułgaria
 • INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA, Rumunia
 • CENTRO DE ANALISE E OPERACOES MARITIMAS-NARCOTICOS, Portugalia
 • AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, Polska
 • MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE, Grecja
EU_logo This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 740736.