DEZROB

Kompleksowe narzędzie do dezynfekcji pomieszczeń i ciągów pieszych zabudowane na bazie mobilnej.

 

Celem projektu jest opracowanie narzędzi dla robotów patrolowych i rozpoznawczych, znajdujących się na stanie Sił Zbrojnych RP, rozszerzających ich funkcjonalność o możliwość dezynfekcji pomieszczeń, korytarzy, hal oraz ciągów pieszych.

Projekt DEZROB dotyczy opracowania narzędzi do przeprowadzania autonomicznej dezynfekcji z wykorzystaniem robotów patrolowych oraz rozpoznawczych będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Narzędzia będą umożliwiać przeprowadzanie oprysków lub zamgławiania chemicznymi środkami dezynfekcyjnymi oraz naświetlanie otoczenia lampą UV-C. W zakres narzędzi DEZROB wchodzić będzie moduł autonomii w postaci zewnętrznego urządzenia łączonego z robotem mobilnym przez złącze akcesoryjne. Moduł będzie umożliwiał przeprowadzanie autonomicznej dezynfekcji pomieszczeń, korytarzy, hal oraz ciągów pieszych. W ramach projektu powstanie zestaw narzędzi DEZROB zamontowanych na bazie mobilnej analogicznej do wyposażenia Sił Zbrojnych RP oraz system transportowy kompletnego rozwiązania.

Nazwa programu: Program badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. SZAFIR – konkurs nr 2/SZAFIR/2020

Okres realizacji: 01.11.2021 – 29.02.2024

Budżet projektu: 3 865 061,00 PLN (w tym koszty kwalifikowane 3 142 326,00 PLN)

Dofinansowanie: 3 865 061,00 PLN

Numer umowy: DOB-SZAFIR/02/A/006/02/2021

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. SZAFIR – konkurs nr 2/SZAFIR/2020