EIT Manufacturing HUB

W wyniku konkursu przeprowadzonego w połowie 2020 roku Łukasiewicz – PIAP został powołany do reprezentowania w Polsce sieci EIT Manufacturing. Utworzenie EIT Manufacturing HUB jest realizowane w ramach EIT Maufacturing’s RIS porogramme.

 

 

 

EIT Manufacturing to partnerstwo ponad 55 organizacji, w tym Volkswagena, Volvo, Politechniki w Darmstadt, Francuskiej Komisji Energii Alternatywnej i Energii Atomowej (CEA), Siemensa, Słowackiego Uniwersytetu Technicznego oraz Whirlpool Europe. Sieć jest wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – niezależny organ UE powołany dla umożliwienia innowatorom przekształcania ich najlepszych pomysłów w produkty, usługi i miejsca pracy w Europie.

EIT został utworzony w 2008 r. w celu zwiększenia zdolności Europy do wdrażania innowacji. Jako integralna część Horyzontu 2020 – programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020 – jest to jedyna inicjatywa UE, która w pełni integruje przedsiębiorstwa, edukację i badania naukowe. Celem jest wsparcie rozwoju dynamicznych paneuropejskich partnerstw między wiodącymi uniwersytetami, laboratoriami badawczymi i przedsiębiorstwami – wspólnotami innowacji. Każda z nich skupia się na konkretnym globalnym wyzwaniu. Jak dotąd powstało ich osiem: EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Health, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing, EIT Raw Materials, EIT Urban Mobility.

Jako EIT M Hub Poland Łukasiewicz – PIAP dostarcza informacji o możliwościach finansowania, konkursach i współpracy w sieci EIT Manufacturing oraz stymulowania i wspierania innowacyjnych technologii w procesach produkcyjnych i wytwórczych.

Zapraszamy do kontaktu z EIT Manufacturing Hub Poland za pomocą adresu e-mail eitm@piap.lukasiewicz.gov.pl  lub formularza online.

Termin realizacji projektu: 2020, 2021

Budżet projektu: 2020 – 70 000,00 EUR, w tym  dofinansowanie Łukasiewicz – PIAP 35 000,00 EUR; 2021 – 40 000 EUR, w tym  dofinansowanie Łukasiewicz – PIAP 40 000 EUR 

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Partner: Centrum Łukasiewicz, Polska