Projekt ENCIRCLE

Europejski klaster rynkowy dla innowacji w CBRN – European Cbrn Innovation for the maRket CLuster (ENCIRCLE).

ENCIRCLE to czteroletni projekt w schemacie CSA (Coordination and Support Action  Akcje koordynacyjne i wspierające) w odpowiedzi na konkurs Komisji Europejskiej w programie Horizon 2020 w temacie SEC-05-DRS-2016: „Klaster technologiczny w obszarze zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN)”, część A.

Cel projektu: 

 • Zgromadzenie jak największej liczby europejskich firm związanych z obszarem CBRNe, zdolnych do sprzedaży swoich produktów na całym świecie, wychodząc od obecnego katalogu dostawców i MŚP zarejestrowanych w EDEN Store (dostępny w dynamiczny i interaktywny sposób https://eden-security-fp7.eu/eden,id,7,edenstore.html).
 • Zapewnienie platform współpracy i zaproponowanie znormalizowanych interfejsów integrujących technologie CBRNe i innowacje z części B konkursu (projekty badawczo-rozwojowe).
 • Identyfikacja i rozwijanie możliwości współdziałania z instytucjami finansowymi, w tym z wykorzystaniem instrumentów INNOVIN i środków towarzyszących,
 • Opracowanie listy technologii, które muszą być rozwinięte z myślą o ich integracji w ramach platform, obecnie używanych systemów lub z innymi technologiami do generowania innowacji.
 • W zależności od zidentyfikowanych potrzeb, luk i oceny aktualnego stanu wiedzy, opracowanie pierwszej wersji katalogu nowych technologii do zrealizowania w części B konkursu.
 • Zapewnienie wsparcia komercyjnego i usługowego umożliwiającego dostęp do światowych rynków.
 • Publiczne dyskusje i warsztaty w obszarze CBRNe.
 • Ewaluacja efektywności wdrożonych transakcji biznesowych.

Okres realizacji: 10.03.2017–09.09.2021

Budżet przyznany dla ŁUKASIEWICZ – PIAP: 116 875,00 EUR

Numer umowy: 740450, projekt koordynacyjny i wspierający realizowany w ramach programu Horyzont 2020

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, Francja

Partnerzy:

 • BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LIMITED, Wielka Brytania
 • OUVRY SAS, Francja
 • SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Polska
 • TECNOALIMENTI S.C.P.A., Włochy
 • WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Polska
 • EUROPEAN VIRTUAL INSTITUTE FOR INTEGRATED RISK MANAGEMENT EU VRI EWIV, Niemcy
 • ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI, Włochy
 • UNIVERSITE COTE D’AZUR, Francja
 • UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Włochy
 • FALCON COMMUNICATIONS LIMITED, Wielka Brytania
 • SMITHS DETECTION WATFORD LIMITED, Wielka Brytania
 • MIKKELIN KEHITYSYHTIO MIKSEI OY, Finlandia
 • ENVIRONICS OY, Finlandia
 • ADS GROUP LIMITED LBG, Wielka Brytania
EU_logo This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 740450