Projekt ERA

Zwiększenie automatyzacji zdalnie pilotowanych statków powietrznych RPAS – Integrated Demonstrator For Autonomus ATOL, Auto Taxi and Emergency Recovery for RPAS Air Traffic Insertion (ERA).

Projekt ERA jest odpowiedzią na nowe cele i potrzeby związane z obsługą bezzałogowych systemów powietrznych. Celem projektu jest wspieranie wprowadzenia zdalnie pilotowanych samolotów do nie segregowanej przestrzeni powietrznej Europy przez przygotowanie specyfikacji zautomatyzowanego zachowania w trakcie lotu i na lotnisku.

W ramach projektu rozwijane są trzy systemy: automatycznego kołowania, automatycznego startu i lądowania oraz system radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi. Efektem końcowym będzie demonstrator technologii automatycznego kołowania. W tym celu opracowany zostanie model lotniska, w tym pas startowy oraz drogi kołowania, walidacja wyników symulacji systemów ATOL, Auto-TAXI.

W ramach polskiego konsorcjum zostanie opracowane, a następnie zaimplementowane oprogramowanie pozwalające na ocenę przeszkód, które znajdują się na trasie pojazdu i poprzez to zwiększenie autonomii działania w zakresie automatycznego kołowania na lotnisku. Oprogramowanie umożliwiać będzie analizę danych z sensorów, fuzję danych z czujników do nawigacji, rozpoznawanie obrazów wizyjnych, modelowanie ruchu i zdarzeń w otoczeniu. Wyniki projektu w postaci demonstratora technologii stanowić będą znaczny skok technologiczny w zakresie autonomii działania bezzałogowych statków powietrznych.

Dzięki współpracy międzynarodowej możliwe będzie w szczególności uzupełnienie luki technologicznej w zakresie systemu pozwalającego na autonomiczne działanie na terenie lotniska (w tym cały proces kołowania). Rezultaty projektu, zdobyta w jego trakcie wiedza oraz doświadczenie w obszarze rozpoznania przeszkód w trakcie kołowania pozwolą na zdefiniowanie wymagań technicznych, finansowych i organizacyjnych pozwalających na opracowanie zupełnie nowych platform dostosowanych do przyszłych realiów ruchu lotniczego.

Zainicjowany na mocy porozumienia rządów Francji, Niemiec, Włoch, Szwecji i Polski projekt naukowo-badawczy o kryptonimie „ERA” (Enhanced RPAS Automation) sfinansowany został z funduszy Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Realizacja projektu przebiega na podstawie Kontraktu nr A-1426-GP-RPAS zawartego pomiędzy EDA i powstałym – w wyniku podpisania oddzielnej Umowy (Teaming Agreement) – konsorcjum międzynarodowym. Celem Teaming Agreement było zagwarantowanie terminowej i prawidłowej realizacji Kontraktu poprzez szczegółowe uregulowanie zasad współpracy na poziomie międzynarodowym.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP realizuje w projekcie zadania przydzielone w ramach Kontraktu na podstawie Umowy Konsorcjum z 22 września 2014, zawartej z liderem polskiego konsorcjum Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Celem zawartej Umowy Konsorcjum było szczegółowe uregulowanie zasad współpracy na poziomie krajowym.

Okres realizacji: 01.02.2016–11.03.2019

Budżet PIAP: 780.000,00 PLN netto (959 400,00 PLN brutto)

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska – lider polskiego konsorcjum

Partnerzy:

 • The Thales Systemes Aeroportes S.A.S., Francja
 • Thales Avionics S.A.S, Francja
 • SAAB AB, Aeronautics, Szwecja
 • Alenia Aermacchi S.p.A, Włochy
 • Airbus Defence and Space GmbH, Niemcy
 • Sagem Defence Securite, Francja
 • Office National d’Etudes et de recherché Aerospatiales, Francja
 • Selex ES S.P.A., Włochy
 • ESG Elektroniksystem- und Logistik – GmbH, Niemcy

Konsorcjum polskie:

 • Instytut techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa – lider polskiego konsorcjum
 • Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
 • Instytut Lotnictwa, Warszawa
 • Asseco Poland S.A., Rzeszów
 • Eurotech Sp. z o.o.
 • Grzegorz Trzeciak, Kolbudy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa
 • WB Electronics S.A., Ożarów Mazowiecki