Projekt ESA GALILEO 2 (EGNOS)

Badanie zakłóceń serwisów Galileo/EGNOS na terenie Europy Środkowej – Evaluation of Galileo/EGNOS services jamming incidence in Central Europe – ESA GALILEO 2 (EGNOS).

Z uwagi na coraz częstsze przypadki nielegalnego używania jammerów GNSS rośnie ryzyko zakłócania pracy istotnych dla bezpieczeństwa publicznego systemów wykorzystujących rozwiązania GNSS, m.in.:

  • do ochrony granicy Unii Europejskiej przez Straż Graniczną, szczególnie na granicy z Rosją i Ukrainą,
  • systemów wykorzystywanych przez służby ratownicze i specjalne,
  • sieć straży referencyjnych GNSS ASG EUPOS na potrzeby geodezji i kartografii,
  • transportu niebezpiecznych ładunków,
  • zastosowań w autonomicznych robotach mobilnych dla służb ratowniczych oraz dronach obserwacyjnych,
  • zarządzaniu kryzysowym, ochronie kluczowych obiektów dla bezpieczeństwa państwa,
  • ochrona systemów wspomagania podejścia na lotniskach krajowych i międzynarodowych.

Jak do tej pory nie przeprowadzono kompleksowych badań częstości intencjonalnego wykorzystania tanich, dostępnych w Internecie jammerów GNSS.

Używanie nielegalnych urządzeń zakłócających jest niedozwolone w UE, pomimo to są one szczególnie chętnie wykorzystywane m.in. do zakłócania systemów monitorowania pojazdów, zarówno przez nieuczciwych pracowników firm transportowych (blokowanie monitorowania położenia pojazdu), jak również przez zorganizowane grupy przestępcze przy defraudacji mienia i kradzieży ładunków/pojazdów.

Biorąc pod uwagę fakt, że ważne drogi i korytarze transportowe przebiegają często w pobliżu wrażliwych na zakłócenia GNSS obiektów (np. Lotnisko Chopina w Warszawie zlokalizowane jest bezpośrednio przy jednych z najważniejszych i najbardziej zatłoczonych dróg krajowych w Polsce: DK7 i DK8), to włączone jammery emitujące sygnały zakłócające nawet z małą mocą EIRP są w stanie zdestabilizować lub nawet zablokować pracę krytycznej dla bezpieczeństwa infrastruktury.

W trakcie pracy w projekcie zostanie zbudowana specjalizowana platforma badawcza oraz przygotowane oprogramowanie analityczne pozwalające na wykonywanie badań na wybranych statystycznych stanowiskach pomiarowych (granica RP) oraz badań mobilnych (tj. w trakcie ruchu pojazdu pomiarowego na drogach krajowych czy też na drogach lokalnych w centrach dużych miast).

Zebrane dane pozwolą na opracowanie raportu, dzięki któremu możliwe będzie oszacowanie skali problemu i przygotowanie mapy drogowej dla opracowania dokumentów legislacyjnych oraz technicznych środków zaradczych.

W ramach prac w projekcie przewiduje się:

  • opracowanie unikalnej architektury mobilnego wykrywania zakłóceń pasm GNSS, możliwego do wykorzystania także poza granicami RP,
  • przygotowanie rozwiązania układowego łączącego elementy cyfrowego przetwarzania sygnałów, analizy widmowej sygnałów, systemów wykorzystujących pozycjonowanie GNSS, oprogramowanie do analizy statystycznej oraz oprogramowania GIS,
  • pogłębienie wiedzy nt. skali zagrożenia w Polsce i Europie Centralnej atakiem terrorystycznym w obszarze zakłócania krytycznej dla bezpieczeństwa infrastruktury.

Okres realizacji: 01.04.2015–31.03.2017

Numer umowy: 4000112703/14/NL/CBi

Nazwa instytucji finansującej: Europejska Agencja Kosmiczna

Rodzaj instytucji finansującej: środki organizacji międzynarodowych

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy