Projekt IEGLO-GALILEO

Zintegrowany system wspomagania mobilności pacjentów w oparciu o odbiornik EGNOS/GALILEO – Infrastructure-Augmented EGNOS/Galileo Receiver for personal mobility (IEGLO-GALILEO).

Celem projektu IEGLO-GALILEO jest opracowanie prototypu systemu monitorowania i wspomagania poruszania się ludzi niepełnosprawnych, np. z chorobą Alzheimera lub ludzi w podeszłym wieku.

Okres realizacji: 15.01.2009–14.05.2010

Budżet projektu: 386 217 EUR, 7 Program Ramowy, Priorytet: TRANSPORT/GALILEO

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: TeleConsult Austria GmbH, Austria

Partnerzy:

  • OECON GmbH, Niemcy
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
  • Institute of Geomatics, Hiszpania 
  • Tele+ Italia S.A.S., Włochy 
  • LICON Logistics e.V., Niemcy

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 226971.