Projekt MUSICODE

Bezzałogowa lądowa platforma do wielosensorowej detekcji na odległość komponentów improwizowanych urządzeń wybuchowych – UGV stand-off multi-sensor platform for IED component detection (MUSICODE).

Celem projektu jest opracowanie nowych możliwości zdalnego wykrywania ładunków IED przy pomocy bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV) i wielosensorowego układu pomiarowego z wykorzystaniem radaru penetrującego grunt (GPR), a także zestawu wykrywaczy metali, przewodów oraz złącz nieliniowych.

Projekt realizowany w ramach programu badawczo-technicznego Europejskiej Agencji Obrony, mającego na celu poprawę zdolności państw członkowskich do wykrywania improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) p.n. IED Detection (IEDDET).

Okres realizacji: 27.03.2017–27.03.2020

Numer umowy: B 1465 GEM3 GP / MUSICODE

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT, Norwegia

Partnerzy:

  • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – TNO, Holandia
  • ECOLE ROYALE MILITAIRE, Belgia
  • AMT FÜR RÜSTUNG UND WEHRTECHNIK, Austria
  • AUGMENTI AS, Norwegia

Polskie konsorcjum:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – lider
  • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
  • Consortia Electronica Sp. z o.o.
  • Advanced Protection Systems Sp. z o.o.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego