Projekt DALILA

 Pojazd specjalny do niejawnej obserwacji audiowizualnej.

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie pojazdu specjalnego dla policji i innych służb państwowych wyposażonego w specjalistyczne, nowoczesne systemy audio-video do prowadzenia ciągłej obserwacji obiektów, osób i/lub miejsc w obszarach o różnym stopniu zurbanizowania, bez względu na warunki pogodowe i porę dnia i nocy.

Opracowany system ma zastosowanie do prowadzenia niejawnych działań obserwacyjno-rozpoznawczych i charakteryzuje się skalowalnością wyposażenia elektronicznego, umożliwiającą konfigurowanie systemu pod kątem liczby i rodzaju instalowanych urządzeń, zależnie od wielkości i operacyjnego przeznaczenia pojazdu.

Wartość projektu: 3 352 000 PLN

Wartość dofinansowania: 3 352 000 PLN

Okres realizacji projektu: 13.09.2010–12.09.2012

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Partnerzy: AMZ-Kutno

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na realizację projektów rozwojowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.