Poszukiwanie źródeł finansowania

                                   

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja na realizację zadania prezesa Centrum Łukasiewicz pn. „Wsparcie działań Centrum Łukasiewicz w ramach realizacji projektu Wyzwania Łukasiewicza w zakresie poszukiwania źródeł finansowania na poziomie całego Łukasiewicza”

 

Celem zadania jest wsparcie w zakresie wyszukiwania i analizy źródeł finasowania w ramach rzucanych Wyzwań Łukasiewicza (Ł2Ł – Łukasiewicz do Łukasiewicza, Ł2B – Łukasiewicz do Biznesu, B2Ł – Biznes do Łukasiewicza). Zadanie obejmuje także upowszechnianie wiedzy na temat ww. konkursów wśród pracowników Łukasiewicza.

Efektem projektu ma być wzrost liczby pozyskiwanych przez instytuty Łukasiewicza projektów i wzrost przychodów instytutów Łukasiewicza z grantów B+R i z rynku (w ramach komercjalizacji i w wyniku skutecznej współpracy przy prowadzonej przez nie działalności niegospodarczej, w rozumieniu unijnych zasad pomocy publicznej), w szczególności z Horyzontu Europa. Realizacja zadania powinna również pomóc w podniesieniu poziomu wiedzy pracowników Łukasiewicza w obszarze źródeł finansowania projektów B+R.

Czas trwania projektu: 28.12.2022 – 31.12.2023

Dofinansowanie dla Łukasiewicz – PIAP: 70 000 zł

Całkowita wartość dla Łukasiewicz – PIAP: 70 000 zł