Projekt ATENA

Autonomiczny system dla terenowych platform lądowych z funkcją podążania za celem.

Projekt ATENA ma na celu opracowanie otwartego autonomicznego systemu dla przystosowanych mobilnych platform lądowych, który umożliwi im autonomiczne podążanie za wybranym obiektem, przykładowo pojazdem lub człowiekiem. Dzięki systemowi ATENA będzie można m.in. sterować platformą transportową wspomagającą oddziały piechoty, tworzyć konwoje, ograniczyć liczbę ludzi niezbędnych do transportu wyposażenia i pojazdów. Otwarta budowa systemu pozwoli na dodawanie nowych funkcjonalności. System ATENA będzie można instalować na różnorodnych platformach mobilnych, takich jak samochody, roboty i quady. Platformy wyposażone w system ATENA będą mogły działać w terenie przygodnym, bez konieczności używania mapy i nawigacji, w oparciu o algorytmy uczące oraz wizję maszynową.

W ramach projektu powstanie demonstrator w postaci dwóch samochodów terenowych, przystosowanych do sterowania cyfrowego, z zainstalowanymi systemami ATENA.

Nazwa programu: Program badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców” konkurs nr 2/P/2017 „Młodzi naukowcy 2017”

Okres realizacji: 16.07.2018–15.01.2021

Budżet projektu: 3 670 000 PLN (w tym koszty kwalifikowane 2 983 740 PLN)

Dofinansowanie: 3 670 000 PLN

Numer umowy: DOB-2P/02/13/2018

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Jednostka finansująca: NCBR

Wykonawca: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 2/P/2017 na wykonanie projektów w ramach Programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”