Projekt BADKOS

Rozwój badań kosmicznych (BADKOS).

Projekt BADKOS ma na celu rozwój badań kosmicznych poprzez wymianę kadry naukowej, badawczej, inżynieryjno-technicznej i studentów z partnerami zagranicznymi, a także poprzez organizację specjalistycznych warsztatów i konferencji. Prezentacja podsumowania wyników projektu planowana jest podczas 20. Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii.

Termin realizacji projektu: 01.12.2018–30.06.2022

Budżet projektu: 2 000 000 PLN, (w tym budżet przyznany PIAP: 399 370 PLN)

Numer umowy: PPI/APM/2018/1/00032/U/001

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Koordynator: Instytut Lotnictwa – Polska

Konsorcjum:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • Politechnika Warszawska – Polska
  • Centrum Badań Kosmicznych PAN – Polska

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.