Projekt BPL 800

Bezzałogowa Platforma Lądowa (klasa 800 kg).

 

Głównym celem projektu jest opracowanie Średniej Platformy SR (klasa 800 kg) zgodnie z założeniami Programu Strategicznego oraz wyciągiem ze Studium Wykonalności BPL. W ramach projektu zostaną opracowane następujące wersje SR:

  • Średnia Platforma Rozpoznawcza SRR,
  • Średnia Platforma Inżynieryjno-Patrolowa (Interwencyjna) SRIP,
  • Średnia Platforma Logistyczna SRL.

Zgodnie z założeniami Programu Strategicznego oraz wyciągiem ze Studium Wykonalności BPL platformy te będą przeznaczone do współdziałania z jednostkami wojsk rozpoznawczych, logistycznych i inżynieryjnych. Wykorzystywane będą do wspierania żołnierzy podczas działań taktycznych w bardzo trudnym terenie. W ramach projektu opracowane zostaną dwie generacje platformy bazowej. Istotny problem w tym aspekcie stanowi mobilność platform, rozumiana szeroko jako zdolność poruszania się w terenie po podłożach o niskiej nośności, pokonywania przeszkód terenowych, rozwijania oczekiwanych prędkości przejazdowych, zdolności zawracania, omijania i pokonywania przeszkód, jak również podatność transportowa, która powinna być dostosowana do realizowanych zadań.

Nazwa programu: Program na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

Okres realizacji projektu: 23.12.2013–30.11.2019

Rodzaj projektu: krajowy

Konsorcjum:

  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych (lider)
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Warszawska
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

 

NCBR1 Image Map

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa