Projekt DeterMine

Wykrywanie i rozpoznawanie min i improwizowanych ładunków wybuchowych ukrytych w otoczeniu.

Celem projektu DeterMine jest weryfikacja koncepcji modułowego, multisensorycznego i wieloplatformowego rozwiązania do wykrywania i identyfikacji ukrytych zagrożeń, w szeregu konfiguracji, uwzględniających różne rodzaje takich zagrożeń i zmieniające się warunki środowiska.

Projekt przyczyni się do rozbudowania europejskiej bazy wiedzy oraz stworzenia uniwersalnych wzorców oceny systemów wykrywania min lądowych i improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Docelowo zapewni to lepszą ochronę personelu i infrastruktury oraz większą swobodę prowadzenia działań przez siły zbrojne.

Elementem realizacji projektu będzie łączenie wielu czujników zagrożeń różnego typu oraz integracja załogowych i bezzałogowych pojazdów. Szczególny nacisk będzie położony na sprawne gromadzenie danych, rozszerzenie możliwości wykrywania i identyfikacji zagrożeń poprzez fuzję danych i algorytmy sztucznej inteligencji, a także poprawę głównych wskaźników – dokładności wykrywania i klasyfikacji ukrytych zagrożeń oraz oceny ich cech. Realizacja projektu będzie opierała się na podejściu zwinnym, umożliwiającym testowanie różnych technologii, różnych kombinacji czujników i różnych algorytmów syntezy danych.   

W skład konsorcjum DeterMine, koordynowanego przez Łukasiewicz – PIAP, wchodzą eksperci z pięciu krajów Europy, specjalizujący się w różnych dziedzinach. Zaangażowane w projekt są podmioty typu MŚP, jednostki badawcze i partnerzy przemysłowi, z bogatym doświadczeniem, zdobytym w ramach poprzednich inicjatyw europejskich w zakresie wykrywania ukrytych zagrożeń, takich jak program EDA IEDDET.

Okres realizacji: 01.12.2023 – 30.11.2027

Budżet projektu: 4 998 997,05 EUR

Koordynator:

1. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Partnerzy:

  1. THALES SIX GTS FRANCE SAS (Francja)
  2. AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH (Austria)
  3. THALES (Francja)
  4. MILREM AS (Estonia)
  5. DELFT DYNAMICS BV COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET (Holandia)
  6. AUX ENERGIES ALTERNATIVES (Francja)
  7. CONSORTIA ELECTRONICA SPÓŁKA (Polska)