Projekt LOST-UAV

Kompleksowy system detekcji i kinetycznej neutralizacji Bezzałogowych Platform Lotniczych z automatyczną predykcją lotu zintegrowany z bezzałogową platformą lądową.

 

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego systemu detekcji i kinetycznej neutralizacji bezzałogowych platform powietrznych (UAV) z automatyczną predykcją lotu zintegrowanego z bezzałogową platformą lądową. System umożliwi wykrycie UAV, zagłuszenie jego transmisji radiowej np. z operatorem oraz kinetyczną neutralizację.

System zostanie wyposażony w radarowy system detekcji dronów i jednocześnie w system zagłuszania komunikacji radiowej dronów oraz system neutralizacji kinetycznej UAV. LOST-UAV zostanie zintegrowany na wysoko mobilnej, szybkiej  i hybrydowej bezzałogowej platformie lądowej (UGV) PIAP HUNTeR. Neutralizacja UAV będzie odbywać się z wykorzystaniem efektora w postaci granatnika automatycznego wyposażonego w moduł umożliwiający stosowanie amunicji programowalnej.

Nazwa programu: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. SZAFIR – konkurs nr 4/SZAFIR/2021

Okres realizacji: 01.09.2023 – 31.08.2026

Budżet projektu: 19 731 475,00 PLN (w tym koszty kwalifikowane 16 041 850,00 PLN)

Dofinansowanie: 19 731 475,00 PLN

Numer umowy: DOB-SZAFIR/02/B/037/04/2021

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Lider konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Współwykonawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa