Projekt OFERA

Platforma robotyczna obejmująca systemy z ograniczonymi zasobami obliczeniowymi – Open Framework for Embedded Robot Applications (akronim OFERA).

Projekt OFERA (ang. Open Framework for Embedded Robot Applications) ma na celu stworzenie środowiska micro-ROS, które rozszerzy ekosystem ROS (Robot Operating System) na mikrokontrolery, umożliwiając łatwą integrację sensorów i innych urządzeń z systemami robotycznymi.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zaprojektuje i wykona złożone testy benchmarkowe, mające na celu szczegółowe ustalenie parametrów powstającego systemu i wsparcie jego rozwoju. ŁUKASIEWICZ – PIAP jest również odpowiedzialny ze sformułowanie wymagań, opracowanie scenariusza przypadku użycia z wykorzystaniem robota PIAP SCOUT® i modułu autonomii, a także wsparcie partnerów w rozwoju oprogramowania micro-ROS.

Termin realizacji projektu: 01.01.2018–31.12.2021

Budżet projektu: 2 940 920 EUR (w tym dla PIAP 544 400 EUR)

Numer umowy grantowej: 780785

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: eProsim – Hiszpania

Konsorcjum:

  • Bosch – Niemcy
  • Acutronic Robotics – Szwajcaria
  • FIWARE Foundation – Hiszpania
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 780785.