Projekt Pro-ACT

System robotów mobilnych do zadań montażowych i konstrukcyjnych na Księżycu – Planetary RObots deployed for Assembly and Construction Tasks (Pro-ACT).

Projekt Pro-ACT ma na celu opracowanie metod autonomicznej współpracy robotów (będą to trzy różne urządzenia dostarczone przez PIAP, DFKI, AVS) przy pracach typu konstrukcyjnego, takich jak: montaż urządzeń, budowa prostych budynków, prace przygotowawcze. Scenariuszem bazowym jest utworzenie i rozbudowa stacji badawczej na Księżycu, która ma być zmontowana za pomocą zespołu robotów działających autonomicznie pod nadzorem człowieka. Część partnerów projektu rozwija oprogramowanie służące fuzji danych z czujników robotów, automatycznemu planowaniu współpracy robotów, zespołowej (dwóch agentów) manipulacji przedmiotami, kontroli impedancyjnej. Druga część zespołu odpowiada za rozwój hardware’u mogącego współpracować z rozwijanym oprogramowaniem: w szczególności platformy mobilne z zestawami czujników oraz ramiona robotyczne wspierające sterowanie impedancyjne. Projekt Pro-ACT zakończy się demonstracją systemu w scenariuszu rozbudowy stacji Księżycowej.

Okres realizacji: 01.02.2019–31.01.2021

Budżet przyznany dla PIAP: 400 000 EUR

Nr umowy:  821903

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: Space Applications Services NV/SA – Belgia

Konsorcjum:

  • GMV Aerospace and Defence SA (GMV) – Niemcy
  • Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów PIAP – Polska
  • Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Gmbh (DFKI) – Niemcy
  • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – Francja
  • Cranfield University – Wielka Brytania
  • AVS Added Value Industrial Engineering Solutions S.L.U. (AVS) – Hiszpania
  • La Palma Research Centre for Future Studies (LPRC) – Hiszpania
  • Thales Alenia Space UK Ltd. (TAS-UK) – Wielka Brytania

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 821903.