Projekt RIMA

Robotyka dla utrzymania i monitoringu infrastruktury m.in. energetyki, transportu, bezpieczeństwa – Robotics for Infrastructure Inspection and Maintenance (RIMA).

Projekt RIMA ma na celu stworzenie sieci 13 Cyfrowych Ośrodków Innowacji, czyli tzw. Digital Innovation Hubs (DIH),  które będą dzielić się z MŚP wiedzą i najlepszymi praktykami z zakresu robotyzacji na rzecz utrzymania oraz monitoringu różnego rodzaju infrastruktury, m.in. energetyki, transportu, bezpieczeństwa. 

Projekt przyczyni się do wzmocnienia wiodącej pozycji Europy w dziedzinie robotyki inspekcyjnej i konserwacyjnej poprzez połączenie technologii z zapotrzebowaniem rynkowym oraz wspieranie skutecznej współpracy transgranicznej. Połączenie to zostanie zapewnione poprzez edukację, testowanie i transfer technologii, coaching, szkolenia z zastosowania robotyki w inspekcji i konserwacji, identyfikację sposobów na optymalizację procesów i komunikacji.

Konsorcjum projektu RIMA składa się z 16 najlepszych europejskich organizacji badawczych oraz 7 organizacji reprezentujących użytkowników końcowych z różnych sektorów. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP jest koordynatorem zadań dotyczących kwestii etycznych i społecznych. Dodatkowo PIAP odpowiada również za bezpieczeństwo cybernetyczne oraz rozwój standardów branżowych w otwartych platform systemowych.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019–30.06.2023

Budżet projektu: około 16 mln EUR, w tym dla PIAP 201 187,50 EUR

Numer umowy: 824990

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach programu Horyzont 2020

Koordynator:  Commissariat à l’energie atomique et aux énergies alternatives (CEA) – Francja

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824990