Projekt RIS Industry 4.0 Hubs

Regional Innovation Scheme (RIS) jest programem pomocowym Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) (niezależnego organu UE powołanego dla umożliwienia innowatorom przekształcania ich najlepszych pomysłów w produkty, usługi i miejsca pracy w Europie), który pomaga zwiększyć potencjał innowacyjny w krajach europejskich o niższym poziomie uczestnictwa. Program RIS umożliwia transfer dobrych praktyk i know-how z unikalnego podejścia EIT do pobudzania innowacji i jest realizowany w ramach EIT Manufacturing – partnerstwa ponad 55 organizacji, w tym Volkswagena, Volvo, Politechniki w Darmstadt, Francuskiej Komisji Energii Alternatywnej i Energii Atomowej (CEA), Siemensa, Słowackiego Uniwersytetu Technicznego oraz Whirlpool Europe.

Projekt RIS I40H ma na celu wspieranie transformacji cyfrowej MŚP produkcyjnych i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w krajach EIT RIS oraz pomaganie im w transformacji cyfrowej w okresie pokryzysowym i w ich zaangażowaniu w sieci cyfrowej produkcji jako partnerów w łańcuchu dostaw. Celem jest również przyczynienie się do rozwoju lokalnych ekosystemów w krajach RIS, a mianowicie w PL, CZ, LT, SL, EE i GR. Projekt ma dać impuls MŚP do korzystania z technologii cyfrowych, rozwijania technologii oraz doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji. W ramach projektu do realizacji jego celów założono wykorzystanie następujących trzech grup narzędzi: interaktywne seminaria, indywidualne konsultacje, planowanie projektu transformacji cyfrowej. Projekt przyczyni się również do rozwoju lokalnych ekosystemów w krajach RIS.

Termin realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2021

Budżet projektu: 407,708 EUR, w tym Łukasiewicz – PIAP 40 925 EUR (dofinansowanie: 36 834 EUR, wkład własny 4 091 EUR)

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy – EIT Regional Innovation Scheme – Digital Transformation for manufacturing in EIT RIS countries

Koordynator: BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik – Niemcy

Partnerzy: Laboratory for Manufacturing Systems & Automation (LMS), University of Patras – Grecja; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska; Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics (CIIRC CTU), Czech Technical University in Prague – Czechy; Engineering and Technology Industries Association of Lithuania LINPRA – Litwa, Slovak University of Technology in Bratislava (STU) – Słowacja, University of Tartu – Estonia

Strona www projektu: https://ris-i40.eu/