Projekt: Rozwój systemu EUROSUR

Poprawa współpracy europejskiej w zakresie kontroli granic europejskich (EUROSUR).

 

System EUROSUR ma celu poprawę współpracy europejskiej w zakresie kontroli granic europejskich. Organy państw członkowskich odpowiedzialne za nadzór granic, w tym straż graniczna, straż przybrzeżna, policja, służba celna i marynarka wojenna, mogą w ramach systemu i mechanizmu EUROSUR wymieniać informacje operacyjne i prowadzić współpracę za pośrednictwem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX. 

Wymiana informacji obywa się przy użyciu „obrazów sytuacyjnych”, które można opisać jako graficzne interfejsy prezentowania informacji i danych wywiadowczych. Obrazy sytuacyjne, dzięki zastosowaniu podobnej struktury na poziomie krajowym i europejskim, ułatwiają wymianę informacji.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP był zaangażowany w powstanie prototypu i pierwszej wersji systemu EUROSUR, a teraz jest jednym z podmiotów prowadzących utrzymanie systemu oraz jego ciągły rozwój, rozbudowę architektury systemu i interfejsów graficznych, zgodnie ze zrewidowanymi wymaganiami użytkowników, wynikającymi z bieżącej operacji oraz rosnącej skali działania agencji FRONTEX.

Okres realizacji: 16.07.2014–31.12.2023

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy w zakresie bezpieczeństwa

Koordynator: GMV Aerospace and Defence

Konsorcjum:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów PIAP – Polska