Projekt SafeCollabRob

Innowacyjne rozwiązanie techniczne umożliwiające bezpieczne współdziałanie człowieka z robotem przemysłowym w jego obszarze roboczym.

Celem głównym projektu SafeCollabRob jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, których wykorzystanie umożliwi praktyczną realizację współdziałania człowieka z robotem przemysłowym w jego obszarze pracy, przy spełnieniu wymagań wynikających z obowiązujących regulacji dotyczących BHP oraz zachowaniu wysokiego poziomu efektywności produkcyjnej.

Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – etap IV, finansowanego w latach 2017–2019 ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Okres realizacji: 01.01.2017–31.12.2019

Strona internetowa projektu: www.safe-collab-rob.piap.pl

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

 

Projekt finansowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap, okres realizacji: lata 20172019 – koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, realizowanego w ramach części B – Program realizacji projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.