Projekt SPECKON

Projekt badawczy pt. „Specjalizowane wysokosprawne układy konwersji energii na potrzeby elektromobilności i robotyki” (SPECKON).

                                   

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa Prezesa Centrum Łukasiewicz na realizację projektu badawczego

pn. „Specjalizowane wysokosprawne układy konwersji energii na potrzeby elektromobilności i robotyki” (SPECKON)

 

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania oraz wykonanie serii demonstracyjnej specjalizowanych konwerterów energii elektrycznej (zasilaczy impulsowych) przeznaczonych do zastosowań w środkach transportu, robotyce mobilnej, systemach sterowania układów zasilanych ze źródeł mobilnych oraz w konstrukcji układów sterowania i elementów wykonawczych specjalnych maszyn i urządzeń rolniczych. Istotą nowości technologicznej w projekcie będzie zastosowanie najnowszej klasy magnetyków amorficznych i nanokrystalicznych opracowanych w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytucie Metali Nieżelaznych jako rdzeni komponentów indukcyjnych w konwerterach oraz wykorzystanie nowej wiedzy o sposobach modelowania charakterystyk indukcyjnych komponentów zasilaczy i konwerterów energii posiadanej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

W wyniku realizacji projektu powstanie technologia wytwarzania oraz seria pilotażowa konwerterów energii przeznaczonych do specyficznych zastosowań, których parametry użytkowe będą lepsze od parametrów komercyjnie dostępnych konwerterów uniwersalnych, stosowanych obecnie w układach specjalizowanych.

Nr umowy dotacyjnej: 2/Ł-IMN/CŁ/2020

Okres realizacji projektu: 05.10.2020 – 31.12.2022

Budżet konsorcjum: 1 732 304,50 zł

Dofinansowanie: 1 559 072,00 zł (w tym dla PIAP: 765 347,00 zł)

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Konsorcjum:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (Lider)
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP