Projekt SWAT-SHOAL

Ławicowa współpraca załogowych i bezzałogowych pojazdów podwodnych SHOAL.

Projekt SWAT-SHOAL realizowany jest w ramach drugiej edycji Europejskiego Funduszu Obronnego – EDF (ang. European Defence Fund) będącego programem Unii Europejskiej, powołanym w celu finansowania wspólnych prac badawczych i rozwojowych, podjętych przez konsorcja przemysłowo-naukowe w zakresie realizacji tematów związanych ze sprzętem wojskowym i technologiami obronnymi. Budżet projektu SWAT-SHOAL, wybranego do finansowania w kategorii Underwater Warfare (Podwodne Działania Wojenne), wynosi 25 mln euro.

Projekt SWAT-SHOAL skupi się na badaniu technologii, mającej na celu usprawnienie współpracy pomiędzy operatorem a podwodnymi pojazdami załogowymi i bezzałogowymi oraz pomiędzy pojazdami bezzałogowymi współpracującymi w obrębie ławicy (grupy robotów podwodnych).           

Celem projektu jest opracowanie i implementacja koncepcji „Systemu Systemów” (SoS), który będzie wykorzystywał pojazdy różnego typu działające na zasadzie tzw. roju czy grupy drużyn/zespołów, działających jednak jako integralna jednostka.  Zastosowanie takiego systemu w praktyce pozwoli na zwiększenie wydajności i efektywności grupy biorącej udział w realizacji różnego rodzaju operacjach, takich jak np. misje zwiadowczo-rozpoznawcze, wykrywanie min morskich czy wspieranie operacji desantowych. Szczególny nacisk położony będzie na innowacyjne technologie współpracy w roju/ławicy, komunikacji podwodnej oraz autonomii działania w celu wzmocnienia wszechstronności i przyszłych zdolności marynarki wojennej w domenie podwodnej.

Zakres projektu obejmuje różne fazy misji (rozmieszczenie ławic, wstępna samoorganizacja, planowanie ścieżek, wykonanie zadania i reorganizacja ławicy), jak również integracji z systemami dowodzenia i kontroli (Command-and-Control Systems), włączywszy interakcje z sono-bojami, płetwonurkami oraz pojazdami wsparcia. Główne fazy projektu SWAT-SHOAL to definicja konceptu operacyjnego, badania nad technologiami oraz walidacja poprzez symulację oraz demonstrację w akwenie morskim.

Łukasiewicz – PIAP będzie odpowiadać za koordynację pakietu zadań mającego na celu opracowanie i implementację środowiska symulacyjnego do wsparcia walidacji i demonstracji. Ponadto  Łukasiewicz – PIAP będzie uczestniczył w opracowaniu architektury systemu, analizie interoperacyjności, lokalizacji pojazdów w ławicy, utrzymywaniu/rekonfiguracji formacji, unikania kolizji, nawigacji, komunikacji bliskiego zasięgu oraz immersyjnych interfejsów użytkownika.

Okres realizacji: 01.12.2023 – 30.11.2026

Rodzaj projektu: obronnościowy projekt badawczy (EDF Research Action)

Budżet konsorcjum: 25.000.000,00 EUR

Koordynator:

 1. NAVANTIA, S.A., S.M.E. (Hiszpania)

Partnerzy:

 1. SENER AEROESPACIAL, S.A. (Hiszpania),
 2. GMV AEROSPACE AND DEFENCE S.A.U. (Hiszpania),
 3. NAVAL GROUP, SA (Francja),
 4. FINCANTIERI NEXTECH S.p.A. (Włochy),
 5. KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS, Ltd. (Norwegia)
 6. SOCIEDAD ANÓNIMA DE ELECTRONICA SUBMARINA, S.M.E. (Hiszpania)
 7. POLISH NAVAL ACADEMY (Polska),
 8. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP (Polska),
 9. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. (Niemcy),
 10. NAVAL GROUP BELGIUM SA (Belgia),
 11. DEVELOGIC GMBH (Niemcy),
 12. ATLAS ELEKTRONIK GMBH (Niemcy),
 13. SAAB AB (publ) (Szwecja),
 14. SOTIRIA Technology IKE (Grecja),
 15. Prisma Electronics ABEE (Grecja),
 16. CAFA Tech OU (Estonia),
 17. ADYTA, Lda (Portugalia),
 18. Bundeswehr Technical Center for Ships and Naval Weapons, Maritime Technology and Research (Niemcy),
 19. THE SHIPYARDS’ AND MARITIME EQUIPMENT ASSOCIATION OF EUROPE (“SEA EUROPE”) (Belgia).