Projekt TECH2MARKET

Celem projektu TECH2MARKET Technology to Market for Competitive Manufacturing in Poland jest wspieranie start-upów w transferze innowacyjnych technologii przemysłowych na rynek komercyjny.

 

Wyłonione w projekcie firmy otrzymają pomoc w formie mentoringu, a najlepsze z nich – wsparcie finansowe oraz możliwość zaprezentowania swojego pomysłu potencjalnym klientom i inwestorom. Wartością dodaną TECH2MARKET będzie sieć kontaktów, która po zakończeniu projektu ułatwi młodym przedsiębiorstwom dalsze finansowanie.

W celu zaoferowania start-upom wsparcia jak najwyższej jakości, przeszkoleni zostaną również mentorzy. Dzięki temu będą oni doskonale przygotowani do pracy z firmami i wyposażenia ich w praktyczne narzędzia w zakresie transferu technologii i funkcjonowania na rynku.

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach EIT Regional Innovation Scheme.

RIS jest programem pomocowym Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) (niezależnego organu UE powołanego dla umożliwienia innowatorom przekształcania ich najlepszych pomysłów w produkty, usługi i miejsca pracy w Europie), który pomaga zwiększyć potencjał innowacyjny w krajach europejskich o niższym poziomie uczestnictwa. Program RIS umożliwia transfer dobrych praktyk i know-how z unikalnego podejścia EIT do pobudzania innowacji i jest realizowany w ramach EIT Manufacturing https://www.eitmanufacturing.eu/.

Termin realizacji projektu: 01.01.2022-31.12.2022

Budżet projektu: 769 746,00 EUR, w tym Łukasiewicz – PIAP 122 750,00 EUR

Koordynator: INES TEC – Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science – Portugalia

Partnerzy:

  • MADE – Włochy
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • Buildit Global – Latvia
  • Cleantech – Bulgaria