Projekt VOJEXT

Wartość Wspólnych Eksperymentów w zakresie technologii cyfrowych dla produkcji i budownictwa.

 

VOJEXT to projekt finansowany przez Komisję Europejską z programu Horyzont 2020, mający na celu wypracowanie korzystnych ram biznesowych i technologicznych dla autonomicznych systemów kognitywnych, wspierających interakcję człowiek-robot. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2020 r. a jego realizacja jest zaplanowana na 42 miesiące.

Założeniem projektu jest zdynamizowanie wykorzystania podejścia przemysłu stymulowanego nauką przy zastosowaniu wizji Wartości Wspólnych Eksperymentów (Value Of Joint EXperimentation – VOJEXT) w technologiach cyfrowych, wraz z zaangażowaniem ludzi i systemów cyberfizycznych (CPS) w jednej pętli i tym samym wzmocnieniem zdolności kognitywnych, potrzebnych do osiągnięcia bardziej efektywnych ekosystemów społeczno-technicznych i biznesowych. W tym celu w ramach projektu VOJEXT zostaną zaprojektowane, rozwinięte i zademonstrowane niedrogie, zorientowane na rynek i wielofunkcyjne systemy robotyczne, łatwe do ponownego zastosowania i zmiany ich przeznaczenia. Systemy te zostaną opracowane jako jeden z głównych elementów inteligentnego i skalowalnego ekosystemu CPS dla przemysłu wytwórczego i budowlanego.

VOJEXT zademonstruje swoje wyniki w ramach 5 eksperymentów pilotażowych, które zostaną przeprowadzone w 5 różnych obszarach (tekstylia z tworzyw sztucznych, elektronika, motoryzacja, budownictwo i kreatywna architektura dla rewitalizacji miast), obejmując sektor budowlany i produkcyjny w 4 różnych lokalizacjach (Hiszpania, Węgry, Włochy i Turcja). Projekt obejmie tradycyjne i nietradycyjne obszary w dziedzinie sztucznej inteligencji w robotyce oraz kognitywnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), poszerzając działania o pozyskanie 15 nowych demonstratorów w drodze otwartych konkursów.

Ścieżka eksperymentalna i skuteczna implementacja projektu VOJEXT jest wspierana przez podejście S+T+ARTS (Science, Technology & the Arts – Nauka, Technologia i Sztuka), skierowane na opracowywanie innowacji opartych na sztuce. Aby wykorzystać artystyczne metodologie badań i innowacji, w ramach projektu VOJEXT zostaną zorganizowane dwie Rezydentury S+T+ARTS, które będą wybrane w drodze otwartych konkursów w formacie H2020 S+T+ARTS, a jako partnerzy artystyczno-naukowi do współpracy z partnerami technologicznymi, robotycznymi, akademickimi i przemysłowymi projektu VOJEXT zostaną zaproszeni artyści.

Projekt VOJEXT, koordynowany przez Universidad Politécnica de Madrid (UPM), skupia multidyscyplinarny i komplementarny zespół, tworzący konsorcjum 20 partnerów z 14 krajów UE i krajów stowarzyszonych. Partnerzy VOJEXT to osiem MŚP (Shadow, Robotnik, Tree Technologies, Technovation Solutions, Kontor46, F6S Network Limited, Oficina Keller Napoles, OSAI Automation Systems), jedna spółka o średniej kapitalizacji (PEMU) i dwie duże firmy (Acciona, Mercedes Benz), dwie uczelnie (UPM, NEBRIJA), cztery ośrodki badawcze (Fortiss GmbH, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Istituto Italiano di Tecnologia, Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt DLR) i trzy organizacje non-profit (Pôle EMC2, Bułgarska Izba Handlowa, Stichting Waag Society).

VOJEXT, wykorzystując DIH-y oraz podejście S+T+ARTS, zapewni małym i średnim przedsiębiorstwom duże możliwości udziału w innowacyjnych i transgranicznych eksperymentach demonstracyjnych, skoncentrowanych na współpracy człowieka z robotem.

Istotnym elementem projektu VOJEXT będzie także wsparcie innowacji naukowych i biznesowych w ramach Centrów Innowacji Cyfrowych (DIH – Digital Innovation Hubs) w Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Francji, które specjalizują się w robotyce, sztucznej inteligencji, automatyzacji i produkcji. Dodatkowo, za pośrednictwem rady doradczej projektu, zostaną one zsieciowane z siedmioma innymi DIH-ami na Węgrzech, w Rumunii, na Litwie, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.

Oficjalna strona projektu jest w budowie. Obecnie informacje są dostępne pod adresem https://cordis.europa.eu/project/id/952197. 

Numer umowy grantowej: 952197

Termin realizacji projektu: 01.07.2020–30.06.2024

Budżet przyznany dla Łukasiewicz – PIAP: 489 330,00 EUR

Koordynator:

Universidad Politécnica de Madrid, Hiszpania

Partnerzy:

Fortiss GmbH, Niemcy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Pôle EMC2, Francja

The Shadow Robot Company Limited, Wielka Brytania

Robotnik Automation SLL, Hiszpania

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Włochy

Tree Technology S.A., Hiszpania

Technovative Solutions LTD, Wielka Brytania

Universitas Nebrissensis S.A., Hiszpania

Kontor46 s.a.s., Włochy

F6S Network Ireland LTD, Irlandia

Sdruzhenie Bulgarska Targovsko-Promishlena Palata, Bułgaria

Stichting Waag Society, Holandia

Officina Keller Lanificio Napoli S.R.L., Włochy

PEMÜ Plastic Processing Co. Ltd., Węgry

Acciona Construcción SA, Hiszpania

Osai Automation System SpA, Włochy

Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e.V, Niemcy

Mercedes-Benz Turk AS, Turkey

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 952197