Przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie”

Dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach programu HORYZONT 2020.

                                   

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach programu HORYZONT 2020 pn.:

„Wielodziedzinowe środowisko dowodzenia i kontroli oraz technologie obserwacji na żywo” – Camelot

Wartość finansowania – 261 029 zł

Całkowita wartość – 261 029 zł

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020” pt. „Wielodziedzinowe środowisko dowodzenia i kontroli oraz technologie obserwacji na żywo”.

Projekt dotyczy tematu „Bezpieczeństwo granic: systemy autonomiczne i systemy sterowania”, w zakresie podtematu 2: „Udoskonalone systemy dowodzenia i kontroli w zakresie ochrony granic w środowisku 3D” i ma na celu opracowanie oraz demonstrację prototypów różnych zaawansowanych modułów serwisowych dowodzenia i kontroli, dla wielu obszarów zastosowania różnorakich platform bezzałogowych (lądowych, powietrznych i wodnych) oraz systemów sensorycznych.

 

„Europejski klaster rynkowy dla innowacji w CBRN” – Encircle

Wartość finansowania – 97 693 zł

Całkowita wartość – 97 693 zł

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020” pt. „Europejski klaster rynkowy dla innowacji w CBRN”.

Celem projektu jest m.in. zgromadzenie jak największej liczby europejskich firm związanych z obszarem CBRNe zdolnych do sprzedaży swoich produktów na całym świecie, zapewnienie platform współpracy i zaproponowanie znormalizowanych interfejsów integrujących technologie CBRNe i innowacje, identyfikacja i rozwijanie możliwości współdziałania z instytucjami finansowymi, opracowanie listy technologii, które muszą być rozwinięte z myślą o ich integracji w ramach platform.

 

„Oprogramowanie integrujące urządzenia o ograniczonych zasobach z systemem operacyjnym robotów ROS” – Ofera

Wartość finansowania – 454 243 zł

Wartość całkowita – 454 243 zł

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020” pt. „Oprogramowanie integrujące urządzenia o ograniczonych zasobach z systemem operacyjnym robotów ROS”.

Projekt ma na celu stworzenie środowiska micro-ROS, które rozszerzy ekosystem ROS (Robot Operating System) na mikrokontrolery, umożliwiając łatwą integrację sensorów i innych urządzeń z systemami robotycznymi.

 

„Stymulowanie rozwijających się firm do tworzenia nowych technologii oraz systemów dla nowych rynków rozwiązań robotycznych” – RobotUnion

Wartość finansowania – 200 217 zł

Wartość całkowita – 200 217 zł

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020” pt. „Stymulowanie rozwijających się firm do tworzenia nowych technologii oraz systemów dla nowych rynków rozwiązań robotycznych”.

Celem projektu jest zidentyfikowanie 20 Superstar ScaleUps – młodych, rozwijających się firm, działających w Europie – ocenionych pozytywnie przez czołowych inwestorów Venture Capital (VC) i globalne korporacje z czterech gałęzi rynku robotyki: produkcji, rolnictwa, opieki zdrowotnej i infrastruktury cywilnej, a następnie zapewnienie firmom wsparcia i dofinansowania.