QUALITY (Erasmus+)

Zarządzanie jakością w szkoleniach dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Quality Management in Occupational Health and Safety Training and Practice

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2014-1-TR01-KA202-12115 zawartej pomiędzy PIAP a koordynatorem w dniu 01.09.2015.

Data podpisania umowy pomiędzy koordynatorem a Komisją Europejską: 05.02.2015

Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2016