Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki

Głównym celem projektu jest bezpłatne udostępnienie prac naukowych, badawczych i rozwojowych dotyczących robotyki oraz obszarów pokrewnych (m.in. automatyka, pomiary, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie mobilne) w postaci cyfrowego repozytorium. Korzystający z repozytorium zyskają także dostęp do artykułów naukowych, raportów z badań, czasopism, projektów urządzeń oraz elementów robotycznych wykonanych w formacie 3D, a także do zasobów biblioteki instytutu Łukasiewicz – PIAP. Ważnym elementem repozytorium będą ponadto materiały ilustrujące działalność instytutu, począwszy od jego powstania w 1965 r.

Cel zostanie zrealizowany przez digitalizację zasobów Łukasiewicz – PIAP, opisanie elektronicznych zasobów za pomocą odpowiednich dla różnych kategorii metadanych oraz opracowanie systemu informatycznego (portal internetowy) do udostępniania informacji o osiągnięciach i działaniach w zakresie prac naukowych, badawczych i rozwojowych w obszarze robotyki za pomocą interaktywnej bazy wiedzy.

Interaktywna baza wiedzy będzie kompletną ewidencją utworów i danych ze wspomnianych dziedzin, zarówno historycznych, jak i współczesnych. Korzystający z repozytorium będą mogli bezpłatnie przeszukiwać, przeglądać i pobierać zasoby repozytorium.

Łukasiewicz – PIAP otrzymał prawie 4,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”. Środki przyznano w poddziałaniu 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Okres realizacji: 01.06.2020 – 31.05.2023 r.

Wartość projektu: 4 442 118,89 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 480 709,93 PLN

Wnioskodawca i koordynator: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 POPC.

Witryna Repozytorium Robotyki: https://roborepo.pl