SALIG ++

Smart Assisted Living involving Informal caregivers

Inteligentny System Asystowania i Wspomagania Ludzi Starszych

AAL – Ambient Assisted Living Joint Programme, 5 Call – ICT-based Solutions for (Self-) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home, numer umowy: AAL5/5/2013.

Budżet projektu: 4.175.433 EUR

Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2016

Koordynator: Stockholm University – Szwecja

Cel projektu: Podstawowym zadaniem projektu jest opracowanie systemu wspomagania aktywności osób starszych przebywających we własnym domu pod zdalną opieką bliskich (rodzina, sąsiedzi, znajomi, lekarz pierwszego kontaktu), przez co zostanie podniesione ich bezpieczeństwo i komfort życia.

Jednym z głównym celów jest dostarczenie osobom opiekującym się ludźmi starszymi pełnej informacji o ich aktualnej kondycji psychofizycznej, wykonywanych zajęciach oraz bieżącej informacji na temat stanu urządzeń domowych (np. kuchnia gazowa, czy użytkowane elektryczne artykuły AGD) jak również stanu mieszkania (np. zamknięcie drzwi).

Strona projektu: http://salig.eu/

Partnerzy:

  • TP Vision – Holandia
  • Almende BV – Holandia
  • HI Iberia – Hiszpania
  • TU Delft – Holandia
  • FeSalud – Hiszpania
  • Stockholm LänsLandsting – Szwecja
  • Actimage – Luksemburg
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Wspólnego AAL

NCBR