Projekt SATSerwis

System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji.

Projekt dotyczy zagadnienia nawigacji wzajemnej sztucznych satelitów. Wiąże się on z problematyką ich serwisu na orbicie oraz lotu w formacji. W tym zagadnieniu autorzy pragną zająć się problemem nawigacji w trakcie zbliżania się satelitów oraz następnie ich ustalonego lotu w formacji. Proponujemy tu zastosowanie autonomicznego systemu nawigacji wizyjnej. Systemy nawigacji wizyjnej są obecnie szeroko rozwijane. Proponujemy zastosowanie ich również do sterowania satelitów. System taki umieszczony na satelicie ma na podstawie obserwacji w świetle widzialnym ocenić wzajemne położenie i ruch obu zbliżających się obiektów. Na tej podstawie układ wykonawczy sterowania ma doprowadzić do ich zbliżenia oraz umożliwić lot w formacji. W ramach projektu zostanie opracowany i zweryfikowany symulacyjnie system autonomicznej nawigacji wzajemnej satelitów. Proponowany system nawigacji może stać się jednym z kluczowych elementów misji mających na celu przedłużanie funkcjonalności satelitów.

Cel projektu:

Celem projektu jest realizacja badań stosowanych będących podstawą do opracowania w Polsce nowego typu systemu nawigacji wzajemnej satelitów, który umożliwi ich serwisowanie oraz lot w formacji. System będzie wykorzystywał nawigację wizyjną z wykorzystaniem algorytmów analizy obrazu wspieraną przez metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz algorytmy sterowania satelitami w formacji. Korekcja lotu prowadzona będzie z zastosowaniem silników rakietowych, służących do korekcji położenia oraz zmiany orbity.

Nazwa programu: Program Badań Stosowanych

Wartość projektu: 4 579 402 PLN

Wartość dofinansowania: 4 114 508 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2013–30.11.2016

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Koordynator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Energetyki i Lotnictwa

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • SENER Sp. z o.o.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

NCBR