Space_Adaptors

Opracowanie ultralekkiej konstrukcji adapterów lotnych mocujących satelity do rakiety nośnej i ukierunkowanych na produkcję przy wykorzystaniu technologii przyrostowych

Celem projektu jest opracowanie metodyki projektowania, zaprojektowanie oraz wytworzenie reprezentatywnego adaptera lotnego przy wykorzystaniu technik przyrostowych. 

Projekt SPACE_Adaptors dotyczy opracowania kompleksowej metodyki projektowania oraz wytwarzania adapterów lotnych przy wykorzystaniu metod numerycznych oraz technologii przyrostowych, tak aby przy zminimalizowaniu masy adaptera zachować jednocześnie jego oczekiwaną wytrzymałość i sztywność dla zadanych wariantów warunków brzegowych.

Adapter lotny, jako łącznik pomiędzy rakietą a wynoszonym na niską orbitę okołoziemską satelitą, stanowi jeden z kluczowych elementów konstrukcyjnych rakiety nośnej. Ze względu na bardzo duże koszty związane z transportem jednostki masy na orbitę okołoziemską, minimalizacja masy każdej części rakiety nośnej lub satelity jest przedsięwzięciem bardzo pożądanym w branży kosmicznej. Efektem projektu będzie reprezentatywna konstrukcja adaptera lotnego wyprodukowana przy wykorzystaniu technologii przyrostowych, wraz z opracowaną metodyką projektowania i obliczeń numerycznych dla modeli materiałowych/struktur wykorzystywanych w technologiach przyrostowych.

Projekt jest realizowany w ramach programu LIDER XI. Celem programu LIDER XI Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR jest wsparcie rozwoju kadry naukowej, a w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców, chcących podnosić kompetencje w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i mają potencjał wdrożeniowy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 01.07.2023

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Budżet projektu: 1 302 575,00 zł (w tym koszty kwalifikowane 1 302 575,00 zł)

Dofinansowanie: 1 302 575,00 zł

Numer umowy: LIDER/45/0181/L-11/19/NCBR/2020

Jednostka finansująca: NCBR

Wykonawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

                                                                                                   

NCBR1 Image Map

                      Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider XI+