Stół do pionizacji z funkcją rehabilitacji kończyn dolnych

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji stołu do pionizacji pacjentów. Urządzenie zapewniało dodatkowo funkcję rehabilitacji kończyn dolnych. Projekt składał się 19 zadań, z czego 4 zadania realizował Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Zadania realizowane przez PIAP obejmowały badania przemysłowe, w szczególności:

  • opracowanie komputerowych modeli struktur kinematycznych stołu do pionizacji pacjentów,
  • badania symulacyjne modeli struktury kinematycznej stołu do pionizacji pacjentów,
  • opracowanie modeli symulacyjnych struktur kinematycznych zespołów funkcjonalnych do wykonywania ćwiczeń kroczenia i ćwiczeń stawu skokowego,
  • badania symulacyjne komputerowych modeli struktur kinematycznych zespołów funkcjonalnych do wykonywania ćwiczeń kroczenia i ćwiczeń stawu skokowego.

Okres realizacji projektu: 02.07.2012–31.10.2013 

Koordynator: Meden-Inmed Sp. z o.o

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP