Umiędzynarodowienie, profesjonalizacja procesu wydawniczego i zwiększenie poziomu dostępności miesięcznika naukowo-technicznego ``Pomiary Automatyka Robotyka``

Nazwa Programu: Index Plus

Okres realizacji Projektu: 13.11.2012 – 12.11.2014

Cel Projektu: Celem projektu jest: umiędzynarodowienie artykułów naukowych, zwiększenie liczby czytelników sekcji NAUKA oraz FORUM MŁODYCH, poprawa estetyki czasopisma oraz zagwarantowanie merytorycznego poziomu artykułów naukowych przez wdrożenie profesjonalnego systemu recenzenckiego, umiędzynarodowienie strony internetowej czasopisma.