Projekt WIPH/RHINO

 Wielozadaniowy, inżynieryjny pojazd o napędzie hybrydowym.

Cel projektu:

Celem projektu WIPH/RHINO jest opracowanie postaci konstrukcyjnej oraz wykonanie demonstratora pojazdu inżynieryjnego o napędzie hybrydowym do prac transportowych, inżynieryjnych, a także wykonywania zadań ratownictwa kryzysowego i ewakuacji osób oraz sprzętu w sytuacjach kryzysowych.

Pojazd o masie docelowej 5t przeznaczony będzie dla wszystkich użytkowników poruszających się w trudnym terenie, w tym pracowników budownictwa, służb geodezyjnych, straży leśnej, jak również dla służb ratownictwa powodziowego oraz pomocy technicznej.

Projektowany pojazd będzie wyposażony w przystawkę odbioru mocy przeznaczoną do montażu specjalistycznego sprzętu inżynieryjnego. Pojazd cechował się będzie wysoką mobilnością w trudnym terenie z możliwością poruszania się po drogach publicznych z prędkością do 70km/h.

Zastosowany układ napędowy wraz z układem sterowania będzie mógł mieć możliwość pracy zarówno w trybie z kierowcą na pokładzie jak i w trybie zdalnego sterowania z możliwością pracy autonomicznej.

Nazwa programu: Program Badań Stosowanych

Wartość projektu: 4 900 000 PLN

Wartość dofinansowania: 4 900 000 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2013–31.12.2015

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Koordynator: Politechnika Śląska

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR