Wysokotemperaturowa technologia przetwarzania i utylizacji wybranych odpadów elektronicznych i elektrycznych (ZSEE) przy użyciu reaktora plazmowego, umożliwiająca odzysk metali szlachetnych i metali ziem rzadkich

Wartość Projektu: 1 700 000 PLN

Wartość dofinansowania: 1 700 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.10.2010 – 30.09.2013

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie innowacyjnej plazmowej technologii przetwarzania i utylizacji wybranych odpadów elektronicznych i elektrycznych (ZSEE), umożliwiającej odzysk metali szlachetnych i metali ziem rzadkich, a także budowa demonstratora opracowanego procesu utylizacji. Technologia ta umożliwi przetwarzanie i utylizację odpadów z dwóch grup odpadów ZSEE, o największej dynamice wzrostu: – grupa 3: Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, – grupa 4: Sprzęt audiowizualny, a także częściowo z pozostałych siedmiu grup zawierających płytki drukowane z elementami i podzespołami elektronicznymi, jak i innych elementów elektrycznych i elektronicznych w nich zawartych.

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach X konkursu na realizację projektów rozwojowych