Informacje formalne

Informacje formalne

Nazwa pełna: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Nazwa skrócona: PIAP
Adres: Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Rok założenia – 1965

Forma prawna – Instytut Badawczy
Podstawa prawna działalności – Ustawa z dnia 30.04.2010 o Instytutach Badawczych (Dz.U. 2010 nr 96 poz 618)

Organ nadzorujący – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Kategoria A (według kryteriów określonych przez MNiSW)

KRS 0000024396 w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
REGON 000035257
NIP 525 000 88 15
NIP EU PL5250008815
EKD 731070
NKP 103-1-3697/W

Kontakt

Sekretariat: 22 874 0164, faks 22 874 0221
e-mail:  piap@piap.pl