Aktualne oferty pracy

Łukasiewicz – PIAP wciąż się rozwija, a wraz z rozwojem instytutu pojawiają się nowe możliwości zatrudnienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualnych ofert pracy.

 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY BADAWCZEJ
Oferta ważna do 23.05

I. Zadania:

 • udział w tworzeniu koncepcji działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych, w szczególności organizacji i udziału w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach matchmakingowych i brokerskich, mających na celu rozwój ekosystemu,
 • aktywne poszukiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do współpracy w ramach programu Horyzont Europa, w szczególności w obszarze klastra 4 oraz włączanie ich w działania ekosystemu,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla podmiotów zainteresowanych udziałem w programie ramowym Horyzont Europa oraz aktywne wsparcie ich w procesie tworzenia koncepcji projektu i budowy konsorcjum,
 • pozyskiwanie i aktualizacja wiedzy na temat programu Horyzont Europa, w szczególności wybranych partnerstw europejskich,
 • analiza dokumentów strategicznych w obszarze Horyzontu Europa oraz branż: robotyki, danych, AI, przemysłu, fotoniki, mikroelektroniki, telekomunikacji mająca na celu planowaniu w/w działań i ewentualnego ich opiniowania.

II. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne),
 • znajomość zasad działania programu Horyzont Europa i Partnerstw Europejskich,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu lub realizacji międzynarodowych projektów badawczo–rozwojowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • swoboda w wystąpieniach publicznych po polsku i angielsku,
 • łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów, również w środowisku międzynarodowym,
 • zaangażowanie i samodzielność,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

 III. Mile widziane:

 • wykształcenie techniczne, związane z w/w zakresem branż,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • doświadczenie w pracy w działach B+R firm z w/w branż.

IV. Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie jednozmianowym,
 • atrakcyjny system wynagradzania (podstawa + premia),
 • możliwość pracy w systemie hybrydowym (do 10 dni),
 • ubezpieczenie na życie,
 • opieka medyczna,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe i bezzwrotne zapomogi,
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • bufet na terenie Instytutu,
 • praca w zgranym zespole,
 • terminowość wypłacania wynagrodzenia,
 • stabilność zatrudnienia.
 • na terenie firmy do dyspozycji jest:
  • żłobek i przedszkole,
  • lekarz internista,
  • bufet pracowniczy z pysznymi domowymi obiadami,
  • siłownia,
  • strzelnica,
  • parking i rowerownia,
  • hulajnogi,
  • teren zielony, gdzie można zjeść posiłek na świeżym powietrzu, a przy okazji zagrać w ping-ponga.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz informacji o spełnianiu wymagań określonych w punkcie II na adres: rekrutacja@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 23.05.2023r. W tytule wiadomości prosimy wpisać PIAP_28_2023.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

 • Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

 • Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wynikających z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych:

Inspektorem Ochrony Danych jest Zbigniew Klepacki.

 • Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Celami i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
 • Zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, w przypadku przekazania nam danych innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji. 
 • Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe kandydata do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje.

Jeżeli kandydat wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać jego dane przez okres dwóch lat od momentu ich zebrania.

 • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe na mocy umowy z nami i przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

 • Prawa kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację kandydata – w przypadkach, kiedy przetwarzamy jego dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych kandydata w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Kandydat może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora, jednak zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody kandydata lub umowy.

 

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

Dane kandydata przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, toteż kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.