Wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego

Łukasiewicz – PIAP oferuje bogate możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

 

 

Instytut inwestuje w rozwój pracowników, oferując im wiele programów szkoleniowych, zarówno rozwijających umiejętności osobiste, jak i kwalifikacje zawodowe:

– program nauki języków obcych, 

– program rozwoju kompetencji zawodowych,

– dofinansowanie nauki na wyższych uczelniach.

W Łukasiewicz – PIAP istnieje możliwość odbycia staży zagranicznych we współpracujących z instytutem ośrodkach naukowych i badawczych, a także przystąpienia do programu doktoratów wdrożeniowych w ramach współpracy z uczelniami krajowymi.