Koło Naukowe Creative Students

W ramach utworzonego w Łukasiewicz – PIAP Studenckiego Koła Naukowego Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych Creative Students studenci i doktoranci mogą realizować prace badawcze i przedwdrożeniowe m.in. w zakresie wykorzystania szybkiego prototypowania i obliczeń numerycznych oraz skanowania 3D. Prace badawcze w laboratorium w zakresie wykorzystania metody numerycznych wspiera firma MESco, która zajmuje się dystrybucją oprogramowania ANSYS i LSTC.

Główne cele koła:

  • Wytwarzanie modeli i prototypów przy użyciu technik przyrostowych
  • Projektowanie 2D i 3D ukierunkowane głównie na wytwarzanie produktów przy wykorzystaniu technik addytywnych
  • Realizacja obliczeń numerycznych w zakresie Metody Elementów Skończonych oraz Metody Układów Wieloczłonowych
  • Wykorzystanie procesu skanowania 3D jako narzędzia do pozyskiwania przestrzennych modeli cyfrowych oraz kontroli jakości wyrobów i analizy wymiarowej obiektów
  • Badania i modelowanie procesów addytywnych
  • Optymalizacja konstrukcji części i mechanizmów
  • Planowanie procesów wytwórczych, w tym projektowanie narzędzi pomocniczych
  • Łączenie technik wytwórczych
  • Robotyzacja technik addytywnych
  • Opracowywanie publikacji naukowych

Jak zostać członkiem Creative Students?

Członkiem koła Creative Students może zostać student lub doktorant polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej, ukierunkowanej na studia o charakterze technicznym lub z zakresu nauk ścisłych. Kandydat, od którego oczekuje się kreatywnego myślenia oraz chęci do pracy w wykorzystaniem nowoczesnych technologii projektowania, obliczeń numerycznych i wytwarzania, musi przejść proces rekrutacji wewnętrznej.

Zainteresowani mogą przesyłać zgłoszenia – CV oraz krótki list motywacyjny z uzasadnieniem aspirowania do bycia członkiem koła Creative Students – drogą mailową na adres design@piap.pl lub bezpośrednio do dr. inż. Macieja Cadera, opiekuna koła: mcader@piap.pl.

Dlaczego warto?

Przynależność do koła Creative Students to możliwość rozwijania nowatorskiego podejścia – zarówno w teorii, jak i w praktyce – do rozwiązywania problemów technicznych przy użyciu najnowszych technologii. Członkowie koła będą uczyli się optymalnego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w procesach projektowania, obliczeń numerycznych i wytwarzania. Zdobędą też praktyczną wiedzę z zakresu stosowania systemów CAD/CAE oraz przemysłowych technik addytywnych i skanowania 3D. Będą ponadto mogli uczestniczyć w realizacji projektów i zleceń komercyjnych prowadzonych przez należące do Łukasiewicz – PIAP Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych.

Zaletą jest także możliwość zamieszczania wyników prac we wspólnie opracowywanych publikacjach, w tym publikacjach naukowych. Dodatkowo kierownictwo Ośrodka Systemów Mobilnych PIAP, w którym mieści się laboratorium wyraziło zgodę na upowszechnianie efektów prac wytworzonych przy użyciu oprogramowania ANSYS także w mediach społecznościowych oraz prezentowanie ich w trakcie wszystkich wydarzeń, w których członkowie koła Creative Students będą brali udział. Prace badawcze w laboratorium wspiera firma MESco, która zajmuje się dystrybucją oprogramowania ANSYS i LSTC. Dzięki temu w laboratorium zawsze udostępniane są studentom najnowsze wersje oprogramowania ANSYS, przy wykorzystaniu którego prowadzone są niekomercyjne, innowacyjne prace badawcze.

 

O dr. inż. Macieju Caderze, opiekunie Koła Studenckiego Creative Students

Kierownik Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych (http://design.piap.pl) świadczącego kompleksowe usługi badawcze i komercyjne w zakresie szeroko rozumianego szybkiego prototypowania – technik addytywnych, skanowania 3D, projektowania oraz obliczeń numerycznych. Jest także kierownikiem projektu pierwszej polskiej drukarki 3D spełniającej standardy przemysłowe. Prowadzi pace badawcze m.in. w zakresie projektowania ukierunkowanego na technologie addytywne, a także optymalnego ich wdrażania w produkcji części maszyn z wykorzystaniem nowoczesnych systemów obliczeniowych bazujących na metodach numerycznych.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, kilkunastu zgłoszeń patentowych oraz czterech patentów – dwóch o zasięgu polskim i dwóch o zasięgu międzynarodowym (38 krajów Europy).

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Studia magisterskie i inżynierskie ukończył na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie uzyskał tytuł Menedżera Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Prywatnie pasjonat nowych technologii i astronomii.

Kontakt

e-mail: maciej.cader@piap.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 601 408 597