Młodzi Innowacyjni – konkurs prac dyplomowych

Elementem działalności edukacyjnej, której celem jest m.in. transfer wiedzy z nauki do biznesu, są organizowane od 2009 roku konkursy na najlepsze prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) w dziedzinach automatyki, robotyki i pomiarów. Z czasem wyodrębniono też kategorię prac doktorskich.

W latach 2009–2017 do konkursu Młodzi Innowacyjni zgłoszono 525 prac. Najliczniejszą grupę stanowili absolwenci Politechniki Warszawskiej (147), Politechniki Gdańskiej (53), Politechniki Śląskiej (53) i Akademii Górniczo-Hutniczej (50). Największym zainteresowaniem cieszyła się piąta – jubileuszowa edycja konkursu w 2013 roku. Zgłoszono wówczas do konkursu 116 prac. Nagrody były finansowane z projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez sponsorów oraz w dużej mierze ze środków własnych PIAP.

Kontakt

e-mail: konkurs@piap.lukasiewicz.gov.pl