Opieka nad studenckimi pracami dyplomowymi

Pracownicy PIAP są zaangażowani w proces kształcenia technicznego studentów, pełniąc role promotorów lub opiekunów merytorycznych prac dyplomowych. Tematy prac dyplomowych są bezpośrednio związane z aktualnie realizowanymi w Instytucie badaniami lub z zainteresowaniami naukowymi pracowników PIAP. Studenci zyskują mentora, który wprowadza ich w praktyczne aspekty pracy w firmie, mają możliwość realizacji tematów o potencjale wdrożeniowym.

W latach 2010–2016 we współpracy z pracownikami PIAP zostało przygotowanych ponad 20 prac dyplomowych, zarówno inżynierskich, jak i magisterskich.

Kontakt

prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk

e-mail: roman.szewczyk@piap.lukasiewicz.gov.pl