Praktyki studenckie

Organizowane w PIAP praktyki gromadzą studentów różnych kierunków: Automatyka i Robotyka, Elektronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna. Większość to studenci warszawskich uczelni technicznych, ale praktyki w Instytucie cieszą się zainteresowaniem także wśród studentów innych miast.

Studenci chętnie podejmują pracę w ośrodkach związanych z konstrukcją robotów mobilnych. Pomagają w realizacji projektów o dużym potencjale innowacyjnym, np. prototypu robota społecznego, modeli rodziny pojazdów do badań nad algorytmami autonomii, podłączania urządzeń do sieci (Internet Rzeczy). Pracują też nad wykorzystaniem okularów wirtualnej rzeczywistości do sterowania robotem mobilnym, a także testują pojazdy.

Praktyki w PIAP umożliwiają studentom poznanie specyfiki pracy w jednym z największych instytutów przemysłowych w Polsce. Pokazują, że praca w takim miejscu wymaga dużej wiedzy, bardzo często niekonwencjonalnych rozwiązań, a także udziału specjalistów z wielu dziedzin nauki. W latach 2010–2016 w praktykach wzięło udział ponad 400 studentów.