Studenckie koła naukowe

PIAP wspiera rozwój studenckich kół naukowych zarówno merytorycznie, jak i finansowo. W 2009 roku rozpoczęła się intensywna współpraca ze Studenckim Kołem Astronautycznym działającym przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Konstruktorzy PIAP udzielali konsultacji przy opracowaniu robota mobilnego Skarabeusz, który w 2009 roku po raz pierwszy reprezentował polskich studentów w konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge (URC). Konkurs ten odbył się na pustyni w stanie Utah. W kolejnych latach wspierani byli studenci również z ośrodków w Białymstoku i Wrocławiu, a logotyp PIAP widniał na konstrukcjach robotów Magma, Magma2 i wielu innych, które zdominowały konkurs URC.

W styczniu 2010 roku na łamach ówczesnego miesięcznika (obecnie kwartalnika) naukowo-technicznego Pomiary Automatyka Robotyka wprowadziliśmy dział udostępniony młodym, ambitnym, pełnym innowacyjnych pomysłów studentom. Studenci-konstruktorzy mają do dyspozycji Forum Młodych – sekcję ukierunkowaną na prezentowanie wyników działań studenckich kół naukowych – ich projektów, wyników badań i publikacji je opisujących.