Obudowa nadciśnieniowa dedykowana do stref zagrożonych wybuchem

PAT.233056

Obudowa nadciśnieniowa dedykowana do stref zagrożonych wybuchem stanowiąca zestaw modułów znajdujących się w odrębnych ognioszczelnych obudowach, które to moduły zawierają kamery oraz elektroniczne układy sterowania, zaopatrzona w blok sterujący ciśnieniem gazu obojętnego i korzystnie króciec zasilania stałym ciśnieniem charakteryzuje się tym, że stanowi dwa moduły: moduł dolny (2) i moduł górny (7), przy czym w jednej ze ścian bocznych modułu dolnego (2) zainstalowany jest hermetyczny wziernik (3) ze szkła germanowego, a po przeciwległej stronie wykonane są szczelne wpusty kablowe do podłączenia z zewnętrznymi układami elektronicznymi, zaś ściany modułu górnego (7) zawierają hermetycznie zamocowane przeszklenia (8) ze wzmocnionego szkła sodowego, a wewnątrz modułu górnego (7) zainstalowana jest głowica obrotowa do posadowienia kamery, zaś wewnątrz modułu dolnego (2) zainstalowane jest gniazdo stałe do posadowienia kamery.

Nr zgłoszenia: P. 422868

Data zgłoszenia: 15.09.2017

Nr patentu: PAT.233056

Twórca: Maciej Cader, Piotr Kociel, Tomasz Krakówka, Leszek Kasprzyczak