Układ czujnika pola magnetycznego

PAT.227916

Układ stanowią pierwszy (1) i drugi (2) hallotron krzyżowy oraz pierwsze (10) i drugie (11) źródło prądu elektrycznego. Pierwsza elektroda napięciowa (4) pierwszego hallotronu (1) połączona jest z pierwszą elektrodą napięciową (5) drugiego hallotronu (2), a druga elektroda napięciowa (8) pierwszego hallotronu (1) połączona jest z drugą elektrodą napięciową (9) drugiego hallotronu (2). Wejście pierwszego źródła prądu elektrycznego (10) połączone jest z drugą elektrodą prądową (12) pierwszego hallotronu (1), a wyjście tego źródła (10) połączone jest z pierwszą elektrodą prądową (13) drugiego hallotronu (2). Wejście drugiego źródła (11) połączone jest z drugą elektrodą prądową (14) drugiego hallotronu (1), zaś wyjście tego źródła (11) połączone jest z pierwszą elektrodą (15) pierwszego hallotronu (1).

Nr zgłoszenia: P. 414344

Data zgłoszenia: 12.10.2015

Nr patentu: PAT.227916

Twórca: Maciej Oszwałdowski