System Pomiaru i Diagnostyki Sieci Trakcyjnej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oferuje system SPDST-01 pozwalający na przeprowadzenie diagnostyki sieci trakcyjnej.

System Pomiaru i Diagnostyki Sieci Trakcyjnej – SPDST-01 – umożliwia pomiar zużycia drutu jezdnego, pomiar odsuwu drutu jezdnego oraz pomiar wysokości zawieszenia drutu jezdnego. Dzięki systemowi można sprawdzić takiej parametry sieci trakcyjnej, jak jakość współpracy odbieraka z siecią jezdną, wysokość zawieszenia przewodów jezdnych i różnice w wysokości sąsiednich podwieszeń, odsuw przewodów jezdnych oraz ich zużycie (jeśli pojazd ma odpowiednie urządzenie pomiarowe), a także ogólny stan sieci jezdnej.

W podstawowej wersji opracowany system składa się z:

  • autorskiego skanera laserowego do pomiaru zużycia oraz odsuwu,
  • czujników wysokości do pomiaru wysokości zawieszenia oraz kompensacji wychylenia pudła,
  • przetwornika drogi do wyzwalania i synchronizacji pomiarów,
  • jednostki centralnej wykonanej w formie poręcznej walizki.

W celu redukcji kosztów poszczególne elementy systemu są montowane na istniejącym wyposażeniu pociągu sieciowego. Skaner laserowy jest umieszczany na pantografie pomiarowym, nadajnik drogi – na nienapędzanym kole, jeden czujnik odległości na pantografie, a ponadto po jednym czujniku na lewej i prawej stronie wagonu/pociągu. Kluczowym elementem systemu jest skaner laserowy z laserową głowicą nadążną, która podąża za drutem jezdnym, skanując obszar przestrzeni w jego obrębie.

Wyzwalanie pomiaru może się odbywać w dwóch trybach: ręcznym – przez naciśnięcie przycisku lub automatycznym – za pośrednictwem sygnału z nadajnika drogi. System może być rozwinięty w kierunku udostępnienia pomiarów w trybie on-line poprzez logowanie pomiarów do serwera zdalnego, co zabezpieczy przed utratą danych i pozwoli na prowadzenie globalnych baz danych pozwalających na całościowa ocenę stanu sieci jezdnej oraz predykcji zużycia. System można również wyposażyć w system nawigacji satelitarnej.