Urządzenie do cyklicznego podawania taśmy

Urządzenie sterowane mikroprocesorowo, przesuw szczęki ruchomej realizowany jest za pomocą przekładni śrubowej-tocznej współpracującej z serwonapędem elektrycznym.

Urządzenie może być wykorzystane do precyzyjnego, cyklicznego podawania różnych materiałów ciągłych, np. taśm, przewodów, drutów, rur, włókien. Nastawianie skoku szczęki ruchomej w sposób programowy z dokładnością nie gorszą niż 0,01 mm. Powtarzalność skoku, wyrażona wartością rozrzutu pozycjonowania jest rzędu 0,01 mm.

Główne zalety podajników produkcji PIAP:

 • wysoka wydajności,
 • bardzo dobra powtarzalność,
 • łatwe strojenie,
 • niski poziom hałasu.

Instytut PIAP oferuje kompleksową realizację dostawy urządzenia, w tym:

 • projekt dostosowujący do konkretnych warunków urządzenia głównego i specyficznych wymagań Klienta,
 • wykonanie urządzenia,
 • instalacja na docelowym urządzeniu głównym wraz z oprogramowaniem według założeń Klienta,
 • szkolenie,
 • serwis.

Urządzenie może pracować w różnych konfiguracjach:

 • materiał jest pchany – urządzenie podające zamontowane przed urządzeniem głównym,
 • materiał jest ciągnięty – urządzenie podające zamontowane za urządzeniem głównym.

Możliwe jest zaprogramowanie sekwencji ruchów według wymagań, np.:

 • podawanie na dwa takty,
 • podawanie kolejno w obu kierunkach w jednym cyklu.

Standardowy skok roboczy do 100 mm może być wydłużony.

Podajnik taśmy