Dzień Robotyki w Instytucie PIAP (fot. PIAP)
03-03-2017

Dzień robotyki w Instytucie PIAP

Tegoroczna edycja „Dnia Robotyki” została zorganizowana 16 lutego 2017 r. dzięki współpracy PIAP i firmy Comau – producenta robotów przemysłowych. Partnerami wspomagającymi były firmy: Balluff, B&R, Schunk, Supra Elco, PIAB i Troax.

Dzień Robotyki w Instytucie PIAP (fot. PIAP)

Konferencja miała na celu prezentację doświadczeń zespołu konstruktorów i programistów zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych. W trakcie prelekcji eksperci mówili o przygotowaniu firmy do robotyzacji, ofercie robotyki przemysłowej dla różnych zastosowań oraz bezpieczeństwie pracy zrobotyzowanych stanowisk. Szczególnie ostatni temat wzbudził duże zainteresowanie i był przyczyną żywej dyskusji o współpracy na linii człowiek-robot.

Prelekcje zawierały również przykłady zrealizowanych przez PIAP i Comau wdrożeń zrobotyzowanych stanowisk w zakładach produkcyjnych.

Dzień robotyki w Instytucie PIAP (fot. PIAP)
Dzień robotyki w Instytucie PIAP (fot. PIAP)

Druga część „Dnia Robotyki” odbyła się na hali, gdzie zespół konstruktorów i programistów prezentował urządzenia wspierające procesy produkcji, spawania i paletyzacji, tj.:

  • ­robota Comau NJ 40 z podciśnieniowym chwytakiem firmy PIAB,
  • robota paletyzującego Comau PAL 180 z podciśnieniowym chwytakiem z maty piankowej firmy PIAB,
  • robota spawającego Comau Racer 1.4, wyposażonego w dodatkową siódmą oś,
  • robota spawającego – odbył się pokaz spawania na robocie Comau SIX z oprzyrządowaniem firmy Fronius,
  • oraz robota Comau Racer 1.4 w interaktywnej grze świetlnej.

Frekwencja tegorocznego „Dnia Robotyki” była duża. W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm produkcyjnych, w których występują różne procesy paletyzacji i depaletyzacji, spawania i zgrzewania, przenoszenia i transportu międzyoperacyjnego oraz ukosowania blach, łącznie blisko 150 osób.

 

Dzień robotyki baner