27-07-2017

Profesor Piotr Szynkarczyk w zarządzie IAARC

International Association for Automation and Robotics in Construction (IAARC), wiodąca światowa organizacja działająca na rzecz rozwoju automatyki i robotyki w budownictwie, powołała profesora Piotra Szynkarczyka, dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, na nowego członka zarządu.

Profesor Piotr Szynkarczyk, kierujący zespołem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, to współtwórca pierwszych polskich robotów mobilnych Inspector i Expert, autor i współautor 12 zgłoszeń patentowych oraz ponad 70 publikacji naukowo-technicznych w wydawnictwach polskich i zagranicznych, a także ceniony ekspert i członek m.in. Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych. Pod koniec czerwca 2017 roku został wybrany na członka zarządu International Association for Automation and Robotics in Construction. Profesor Piotr Szynkarczyk będzie odpowiadał m.in. za inicjowanie współpracy pomiędzy polskim środowiskiem naukowym związanym z robotyką a członkami IAARC.   

IAARC to międzynarodowa organizacja non-profit reprezentująca branżę budowlaną, w tym m.in. inżynierię lądową i budownictwo inżynieryjne, automatykę maszyn, robotyczne aplikacje w budownictwie, technologie informacyjne, planowanie i logistykę. Wśród członków IAARC znajdują się specjaliści z całego świata, w tym dwie osoby z Polski – profesor Piotr Szynkarczyk, dyrektor PIAP oraz płk rez. dr inż. Józef Wrona, dyrektor Instytutu Budowy Maszyn z Wojskowej Akademii Technicznej, zawodowo związany również z PIAP. IAARC uważa, że działania dotyczące badań i edukacji w zakresie automatyki i robotyki w budownictwie powinny stanowić odpowiedź na istniejące obecnie i w przyszłości wyzwania w tej branży.

Członkowie IAARC, eksperci, naukowcy i przedstawiciele przemysłu spotykają się na International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC), corocznej konferencji organizowanej przez IAARC. Najbliższa edycja odbędzie się w lipcu 2018 roku w Berlinie.