Family !photo
27-05-2019

ARP S.A. obejmuje udziały w PIAP Space

Agencja Rozwoju Przemysłu angażuje się kapitałowo w PIAP Space. Umowa została podpisana 24 maja 2019 r. Zgodnie z jej zapisami ARP S.A. za ponad 3 mln złotych obejmuje nową emisję udziałów w kapitale PIAP Space (44%). Większościowym udziałowcem pozostaje Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Podpisana umowa to modelowy przykład współpracy instytucji państwowych na rzecz rozwoju polskiej myśli technologicznej. Utworzenie spółki PIAP Space pozwoliło na bardziej aktywne i komercyjne podejście do realizowanych projektów. Niezbędny do jej funkcjonowania wkład merytoryczny w postaci technologii zapewnia Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, natomiast środki finansowe potrzebne do szybkiego rozwoju spółki – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Potencjał robotyki kosmicznej w połączeniu z wkładem wnoszonym do spółki przez ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP i ARP S.A. dają podstawy do komercyjnego sukcesu w tym obszarze technologicznym.

Robotyka kosmiczna to jedna z nisz technologicznych i polskich specjalizacji na rynku kosmicznym, które powinniśmy jak najlepiej zagospodarować. Zgodnie z szacunkami światowy rynek związany z tą dziedziną dynamicznie rośnie i w 2025 roku ma osiągnąć wartość 3,5 mld dolarów. Dlatego tak ważne jest, żeby możliwości PIAP Space zostały dobrze wykorzystane – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W Agencji Rozwoju Przemysłu mamy już tradycję zaangażowania w sektor kosmiczny: tworzymy pierwsze w Polsce centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dbamy również o kadry sektora kosmicznego, regularnie organizując konkurs na staże kosmiczne. Bezpośrednie zaangażowanie w PIAP Space to kolejny krok, który wzmocni finansowo spółkę. To ważne, bo polski sektor jest gotowy na wejście w najbardziej zaawansowane projekty, a naszym zadaniem jest ułatwienie branży tego zadaniadodał Dariusz Śliwowski.

PIAP Space jest spółką typu spin-off założoną w 2016 roku przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Przedmiotem jej działalności jest rozwój i komercjalizacja robotyki w obszarze technologii kosmicznych. PIAP Space specjalizuje się w robotyce orbitalnej i planetarnej, oprzyrządowaniu do produkcji satelitów (tzw. MGSE) oraz mechanizmach satelitarnych opartych na automatyce i mechanice. – Pozyskanie długoterminowego inwestora to ważny krok w rozwoju spółki. Pozwoli on dokonać niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i zwiększyć konkurencyjność PIAP Space na rynku europejskim – powiedział Patryk Koć, wiceprezes PIAP Space Sp. z o.o.

Wykorzystanie robotyki w kosmosie związane jest z wyzwaniami, jakie pojawiły się w ostatnich latach, a dotyczą one serwisowania satelitów na orbicie (In-orbit services), uzupełniania paliwa (satelita refueling) czy deorbitacji satelitów, których czas misji dobiegł końca. Aktualnie wokół Ziemi krąży około 7000 satelitów, z czego jedynie 1200 działających. Plany wielu firm dotyczące tworzenia konstelacji składających się z setek satelitów, połączone z istniejącym zagrożeniem śmieciami kosmicznymi, generują potrzebę deorbitacji satelitów. Biorąc pod uwagę potencjał rynkowy, specjalizacja robotyki kosmicznej jest szczególnie perspektywiczna.

ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP jest jednym z liderów rynkowych w obszarze robotyki dla sektora obronnego w Europie. Inwestycja w PIAP Space jest częścią naszej strategii dywersyfikacji działalności. Sektor kosmiczny pozwoli wykorzystać portfolio technologiczne Instytutu i uzyskać dostęp do najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych projektów w zakresie robotyki kosmicznej w Europiepowiedział dr inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi wiele innych działań promujących i wspierających sektor technologii kosmicznych w kraju i za granicą. Ważną część tych działań stanowi wsparcie dla rozwoju kadr (w tym pozyskiwania nowych kompetencji). ARP S.A. uruchomiła m.in. program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” – w tym roku rozpocznie się jego czwarta edycja. Adresatami programu są absolwenci studiów o kierunkach technicznych oraz młodzi naukowcy, którzy przez 6 miesięcy zdobywają doświadczenie w firmach sektora kosmicznego. ARP S.A. w 50-60% pokrywa koszty wynagrodzenia stażystów. Wspiera także działalność studentów, patronuje m.in. Studenckiemu Kołu Astronautycznemu Politechniki Warszawskiej.

ARP S.A. jest również liderem konsorcjum tworzącego ESA BIC w Polsce (European Space Agency Business Incubation Centers). ESA BIC to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej. Jej celem jest wspieranie start-upów, które wykorzystują technologie kosmiczne. Polskie konsorcjum tworzą cztery instytucje: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w roli lidera ESA BIC Poland; Blue Dot Solutions Sp. z o.o. (lider Konsorcjum Regionalnego Gdańsk-Kraków); Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (lider Konsorcjum Regionalnego Warszawa-Łódź-Wrocław); Województwo Podkarpackie (lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów).

 

***

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP) to polskie centrum nowych technologii. Instytut powstał w 1965 roku, a od kwietnia 2019 roku jest częścią Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ. Instytut zajmuje się automatyzacją i robotyzacją linii produkcyjnych i fabryk, robotyką mobilną na rzecz bezpieczeństwa, drukiem 3D oraz technologiami kosmicznymi. Realizuje prace badawcze i badawczo-rozwojowe, a także opracowuje, produkuje i sprzedaje do 18 krajów na świecie roboty mobilne do zastosowań specjalnych, w tym antyterrorystycznych i pirotechnicznych. Załoga Instytutu to blisko 300 osób pracujących w interdyscyplinarnych zespołach. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, a zamiejscowy oddział w Toruniu.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, tworząca efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej oraz realny pomost między nauką a gospodarką. Sieć samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami realizuje przełomowe projekty biznesowe z wykorzystaniem najnowocześniejszego zaplecza badawczego i unikatowej wiedzy naukowej. W skład sieci wchodzi 38 instytutów badawczych zlokalizowanych w 11 polskich miastach.

Fot. ARP S.A.